Téma roku 2020 - Valdštejnové, lvi ve službách císařů

Po stopách šlechtických rodů

Státní zámek Nebílovy 
Rok české šlechty - Valdštejnové, lvi ve službách císařů
Koncertní řada Baroque Semper | Z Valdštejnské hudební sbírky

Hrabata z Valdštejna (Waldstein – Wartenberg) vlastnila panství (velkostatek) Šťáhlavy – Nebílovy – Chocenice v létech 1816 – 1945, resp. jen do r. 1924. Cílem projektu je představit posluchačsky vděčnou a neotřelou formou velice zajímavý kulturní artefakt spojený s hraběcím rodem Valdštejnů. Valdštejnská sbírka hudebnin, uložená v současné době v Českém muzeu hudby, představuje muzikologicky nesmírně bohatý studijní pramen, který však dlouho unikal pozornosti aktivních hudebníků – interpretů. Rádi bychom alespoň prostřednictvím několika koncertů provedených jednak na současné nástroje, jednak formou historicky poučené interpretace uvedli posluchače do Valdštejnského hraběcího salónu a dopřáli jim co nejautentičtější hudební zážitek.
Rozsáhlý materiál hudební sbírky je odborně excerpován za účasti muzikologů, aktivních hudebníků a archivářů. Skladby budou provedeny ve špičkové interpretaci českých umělců.

 

28.5.2020/19:00

JAZZ bez hranic

Ivan Audes Trio feat.

Mirka Novak

--

7. 7. 2020 | 19:00
Baroque Semper | Z Valdštejnské hudební sbírky
Concerto Aventino

Jakub Kydlíček – dirigent
Program koncertu
Antonio Salieri / 1750 – 1825
Sinfonia D dur „La Veneziana“

graf von Chotek /
Deutsche Tanze

--

23. 7. 2020 | 19:00  

Baroque Semper | Z Valdštejnské hudební sbírky

Petra Matějová – kladívkový klavír
Magda Malá – barokní housle
Helena Matyášová – barokní violoncello

Program koncertu

Joseph Haydn / 1732 - 1809
Tro B dur, Hob. XV:8

Joseph Haydn
Trio A dur Hob. XV:18

Ludvig van Beethoven / 1770 – 1827
Trio G dur, op. 1 č. 2

Helena Matyášová - barokní violoncello

--

4. 8. 2020 | 19:00  

Baroque semper | Z valdštejnské hudební sbírky

Sojkaquartett

Martin Kos – housle
Martin kaplan – housle
Hana Vítková – violoncello
Josef Fiala – viola

Program koncertu
J. Haydn, W. A. Mozart, A. Kammel, V. Jírovec

Sojkaquartett

--

9. 9. 2020 | 18:00

Zahajovací koncert 28. ročníku festivalu Haydnovy hudební slavnosti

Orchestr Konzervatoře Plzeň

Karel Friesl - klavír
Jiří Štrunc – dirigent

program

J. Haydn / 1732 - 1809
Symfonie D dur "Lukavická", HOB. I: 1

Ludvig van Beethoven / 1770 - 1827
Klavírní koncert C dur č.1, op.15

  Jiří Štrunc - dirigent

--

30. 9. 2020 | 18:00
28. Haydnovy hudební slavnosti
Z Valdštejnské hudební sbírky

Solaris 3

Martin Levický – klavír
Anna Veverková – housle
Štěpán Filípek – violoncello

program

Joseph Haydn / 1732 - 1809
Klavírní trio č. 44 E dur, Hob. XV:28
Allegro moderato - Allegreto - Finale. Allegro

Ludvig van Beethoven / 1770 - 1827
Klavírní trio C moll, op.1,č.3
Allegro con brio - Andante cantabile con Variazioni - Menuetto con Trio: Quasi Allegro - Finale. Prestissimo

Arnold Schoenberg / 1874 - 1951
Zjasněná noc, op. 4
pro housle, violoncello a klavír

Klavírní trio Solaris3 bylo založeno roku 2016. Soubor je zaměřen na interpretaci hudby 20. a 21. století, nicméně se věnuje i klasické hudbě starších období. Základním impulsem pro zformování Solaris3 se stala spolupráce s eurytmickou skupinou Flow. Mezi lety 2017–2019 se trio úspěšně představilo na mezinárodních festivalech Forum Eurythmie ve Witten-Annen, Forfest v Kroměříži, Setkávání Nové hudby + v Brně, Cesta – hudba jako prostředek svobodného vyjádření v Brně/Praze, Krumlovské podzimní recitály v Českém Krumlově a So klingt die Gegenwart! v Berlíně. Od roku 2019 soubor pravidelně spolupracuje s Českým rozhlasem.

--   Solaris 3

--

13. 10. 2020 | 18:00
Baroque Semper | Z Valdštejnské hudební sbírky

Kalliopé Trio Prague

Markéta Vokáčová – housle
Miroslav Sekera – klavír
Jan Zemen – violoncello

program

Ludvig van Beethoven / 1770 – 1827
Trio D dur, op. 70 „Geister“

Felix Mendelssohn-Bartholdy / 1809 – 1847
Trio d moll, č.1, op. 49

  Kalliopé Trio Prague

--

8. 11. 2020 | 18:00
Baroque Semper | Bělohorská bitva
Hudebně literární pásmo k 400. letému výročí památné bitvy

Kolegium pro duchovní hudbu
Consortium musicum

Vít Aschenbrenner – dirigent, sbormistr

Památné střetnutí na Bílé hoře znamená symbolický předěl, jenž na dlouhou dobu určil cestu, kterou se ubíraly české a moravské dějiny. Chápání této události proto není a nemůže být jednotné. Tradiční český národní výklad v ní vidí dvéře všech našich běd, jež s sebou přinesly konec náboženské svobody, utužení cizí habsburské nadvlády a dokonce i počátek národnostního útlaku. Alternativní hlasy zdůrazňují ukončení ohavné rebélie a vítězství řádně zvoleného panovníka, po němž následovalo politické sjednocení katolické habsburské střední Evropy. V důsledku této události došlo k urychlení pronikání avantgardní barokní kultury, proudící do zaalpských oblastí z katolické Itálie.

Osudový význam bělohorské bitvy si uvědomovali již její současníci a tato její symbolika přetrvává až do dnešních dnů.

Kolegium pro duchovní hudbu a Consortium musicum chtějí připomenout čtyřsetleté výročí bělohorského střetnutí hudebně literárním pásmem. Dobové verše a texty, jež tuto událost popisují, budou doplněny o novodobou ohlasovou poezii. Mluvené slovo bude střídáno středoevropskou katolickou duchovní hudbou z pobělohorského období stejně jako soudobou hudbou 20. a 21. století. Vedle dobového katolického pojetí bělohorského střetu coby vítězné události vzdají obě tělesa hold všem obětem bělohorské bitvy a všech válečných událostí, jež po tomto střetu následovaly v celé Evropě.

  Kolegium & Consortium

--

24. 11. 2020 | 18:00
Baroque Semper I Z Valdštejnské hudební sbírky
Stamicovo kvarteto

Jindřich Pazdera – housle, Josef Kekula – housle, Jan Pěruška – viola, Petr Hejný – violoncello
na programu:
L. van Beethoven, J. V. Stamic, A. Kammel