Vít Aschenbrenner & Aneta Rottová & Soňa Bařtipánová - Koncert na zámku Nebílovy

Koncert

  • Nebílovy ()
  • 22. 10. 2017
  • 18.00
  • Plné vstupné 150 Kč / Snížené vstupné 100 Kč

Letošní kulturní sezónu na zámku Nebílovy zakončíme koncertem, při kterém zazní skladby Johanna Sebastiana Bacha, Georga Philippa Telemanna a dalších Bachových současníků:

Johann Sebastian Bach - jeho učitelé a současníci

Účinkující:
Vít Aschenbrenner - varhanní pozitiv
Aneta Rottová - housle
Soňa Bařtipánová - housle

Těšit se můžete na varhanní pozitiv, jehož tóny v tanečním sále zámku Nebílovy zazní vůbec poprvé.

Program:
Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Giovanni Battista Bassani, Georg Philipp Telemann, Johann Heinrich Schmelzer