Česká píseň - Koncert na zámku Nebílovy

Kulturní akce

ČESKÁ PÍSEŇ PLZEŇ, smíšený pěvecký sbor založený v roce 1954 je v současné době reprezentován 45 členy. Za více než šedesát let svého trvání si sbor získal své pevné místo v kraji i celé České republice. Svým bohatým repertoárem obsáhl všechna hudební období od renesance po současnou hudbu, včetně českého folklóru, skladby staroslověnské, české, německé, anglické, ruské, latinské, italské, francouzské, španělské a svůj repertoár neustále doplňuje.

ČESKÁ PÍSEŇ se pravidelně účastní kulturního života města a kraje, každoročně pořádá koncerty v Plzni a v okolních městech. Často koncertuje také v Praze nebo Mariánských Lázních. Nejpopulárnější jsou vánoční a výroční koncerty. Sbor absolvoval za dobu svého trvání téměř tisíc koncertů, nahrál přibližně 100 lidových písní s úpravami různých významných českých skladatelů a desítky originálních hudebních skladeb českých a světových autorů bez i s doprovodem nástrojů, podílel se na několika projektech s předními českými profesionálními tělesy a sólisty, vydal dvě samostatná CD. Zúčastnil se desítek hudebních festivalů a soutěží, z nichž si vždy přivezl ocenění za umělecké ztvárnění, intonační čistotu, koncepci pořadu, hlasovou vyrovnanost. Na mnoha soutěžích v Čechách i v zahraničí dosáhl na nejvyšší místa (viz. Historie). Smíšený pěvecký sbor ČESKÁ PÍSEŇ je zájmové těleso, jehož prvořadým cílem je přátelství s hudbou a v hudbě, získávání nových kontaktů, výměna kulturních aktivit a poznávání nových interpretačních modifikací. Sbor zpívá pro radost svou i radost svých posluchačů.

Koncert se uskuteční v tanečním sále zámku.

Dirigent: Vojtěch Jouza (hoboj)

Program koncertu:

Charles Gounod (1818 - 1893): Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži
(Prolog                                                                     
I. Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí
II. Ještě dnes budeš se mnou v ráji
III. Ženo, hle, tvůj syn. Hle, tvá matka.
IV. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
V. Žízním
VI. Dokonáno jest
VII. Otče, do tvých rukou poroučím svého ducha)

Georg Philipp Telemann (1681 - 1767): Fantazie č. 6 d moll pro sólový hoboj 
(Dolce - Allegro - Spirituoso)

Leoš Janáček (1854 - 1928): Kačena divoká

Bohuslav Martinů (1890 - 1959): Aj, stupaj, můj koníčku na most (České madrigaly H 278)
Půjdeme, půjdeme, chodníčka nevíme (České madrigaly H 278)
Sen (Čtyři písně o Marii H 235)
Chceme my se chceme, ale potajemně (České madrigaly H 278)

Benjamin Britten (1913 - 1976): Metamorfosy pro sólový hoboj
1. Pan                                                                                                                                  
2. Faeton                                                                                                                             
3. Arethusa

Zdeněk Lukáš (1928 - 2007): Potěšení
Už ho vedou Martina                                         

Jaroslav Krček (1939): Lovili rybáři
Jede sedlák