Jakub Stretti - Na vlně ticha

Výstava

Na vlně ticha | výtvarná tvorba ve světě, který stále mluví

JAKUB STRETTI (30. 8. 1967) je současný český malíř.

Po absolvování (1986)  Střední odborné školy výtvarné (Hollarovo náměstí, Praha) pokračoval studiem krajinomalby na Akademii výtvarných umění v Praze (1987 – 1994) v ateliéru profesora Františka Hodonského a profesora Karla Malicha. V průběhu studia absolvoval roční studijní stáž na École nationale d´Art v Cergy Pontoise ve Francii.

Inspiraci nachází všude kolem sebe. Obraz považuje za dokončený ve chvíli, kdy napětí mezi barvami a liniemi je vybalancované. A všechny tyto impulsy podporují účinek obrazu. Nemluvě o impulsech lidským okem neviditelných. „Podstatnou součástí vizuální řeči Jakuba Strettiho je výrazový potenciál barvy. Často se zdá, že jeho obrazy jsou stavěné z barvy samé, oproštěné od popisné či perspektivní funkce a podněcující smysly jako plně svébytný jev……..Jakub Stretti se ve své tvorbě věnuje sféře, v níž jsou překonávána zažitá pojetí o krajině či figuře. Při neustálém zpochybňování hranic předmětnosti a nepředmětnosti přetavuje barvu, energii a strukturu do výrazově autonomních představ, odrážejících rytmickou cykličnost lidského života, přírody a kosmu.“ Richard Drury, historik umění.

Členství ve výtvarných spolcích:

Člen výtvarné sekce Umělecké besedy

Ocenění:

Cena v Mezinárodní soutěži evropských výtvarných akademií Les Trophées de la couleur –Cirque d hiver, Paříž, 1993

Samostatné výstavy:

1995 Galerie ApArt, Praha

1995 Galerie Men on the Moon, Praha

1995 Galerie Forma Viva, Cheb

1996 Galerie Gema, Praha

1999 Galerie Gema, Praha

1999 Galerie Mánes, Praha

2000 Galerie Černá labuť

2000 X Centrum, Plzeň

2001 Galerie České pojišťovny, Praha

2002 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Praha

2003 Galerie Connengsby, Londýn

2003 Galerie kritiků, Praha

2005 Galerie Beseda, Ostrava

2007 Cyklus "Anatomie barev", Wortnerův dům AJG, České Budějovice

2013 Cyklus „Na cestě“ Dům umění, Olomouc

2015 Cyklus „Na cestě“, Experimentální prostor Perla, Vrané nad Vltavou

2019 Cyklus "Volný prostor", Galerie Kotelna, Říčany

Společné výstavy:

1991 Školní výstava AVU, Dům u Hybernů, Praha

1992 Školní výstava AVU, Dům u Hybernů, Praha

1993 Školní výstava AVU, Galerie u prstenu, Praha

1994 Diplomová práce (AVU), Novoměstská radnice, Praha

1999 Kolorismus v českém výtvarném umění, galerie Litoměřice

1999 – 2003 Umělecká Beseda, Praha

2003 Galerie kritiků, palác Adria, Praha

2003 Quatro Stretti, Omegna, Itálie

2004 Parafráze, Litoměřická galerie

2009 Mario a Jakub Stretti, zámek Kozel

2014 společná výstava vybraných umělců Umělecké besedy - Letadlo, Dům umění, Opava

 

Jakub Stretti vystaví v nebílovské Tuwora gallery tematický průřez svou tvorbou od absolutoria AVU až po současnost.