Průkazy pro uplatnění slevy nebo pro vstup zdarma

NPÚ je partnerem několika mezinárodních i tuzemských organizací, jejichž členům poskytuje do památkových objektů ve své správě slevu na vstupném nebo vstup zdarma. Slevy se běžně nevztahují na kulturní akce a na mimořádné prohlídkové okruhy a akce.

Slevy na vstupném:


  • Evropská karta mládeže EYCA
    (European Youth Card)


  • Průkaz pro studenty ISIC
    (International Student Identity Card)


  • Průkaz pro učitele ITIC
    (International Teacher Identity Card)  • průkaz ZTP
    (dospělí držitelé starší 18 let)

Vstup zdarma:


  • Mezinárodní rada muzeí ICOM
    (International Council of Museums)


  • Mezinárodní rada památek a sídel ICOMOS
    (International Council on Monuments and Sites)


  • Asociace muzeí a galerií České republiky
    AMG  • průkaz ZTP (držitelé mladší 18 let), průkaz ZTP/P (a průvodci ZTP/P)

  • zaměstnanecké průkazy NPÚ

  • volné vstupenky vydané NPÚ

  • novináři po předchozí akreditaci