Projektování obnovy stavebních památek

Podrobné informace

Kategorie:

Metodiky

Rok vydání:

2009

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

114

catalog Tištěná verze

145 Kč

Rozebráno

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 35

Publikace podrobně popisuje profesní postupy architekta při projektování obnovy stavebních památek. Zaměřuje se nejen na výčet obsáhlých náležitostí, které má kvalifikovaná projektová dokumentace mít, ale i na náročné postupy při její přípravě. Podrobná pozornost je věnována zadávání, koordinaci a vyhodnocování průzkumů, pořizovaných při obnově památek a zohlednění jejich výsledků v projektovém řešení. Detailně jsou analyzovány nároky na zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace obnovy památky – architektonické studie, projektové dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí, k žádosti o vydání stavebního povolení i pro provádění stavby. Kromě projektování se je v publikaci věnována pozornost i úzce související restaurátorské problematice, a to nejen výčtem nároků na obsah restaurátorských dokumentací, ale především popisem tolik potřebné, a často opomíjené, spolupráce architekta a restaurátora.

Cílem publikace je poskytnout architektům, kteří se zabývají obnovou památek, podrobného praktického průvodce složitými procesy projektové přípravy, vlastního projektování i projednávání navržených úprav s orgány památkové péče.


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat