Nebílovy

oficiální webová prezentace státního zámku

Dnes zavřeno

POZOR do obce Nebílovy je uzavřena silnice (probíhá oprava komunikace) ze směru od Plzně, od Nepomuku. Ze silnice č. 20 odbočíte na Nebílovy. Poté je objížďka značená přes Nebílovský Borek - Štěnovický Borek - Čížice - Předenice - Netunice - Nebílovy (celková délka objížďky je 10km). Uzavírka bude zřejmě až do září. Omlouváme se za vzniklé obtíže a Těšíme se na Vaši návštěvu.

Zavřít

Svatební obřady na zámku Nebílovy pro rok 2021

Informace pro snoubence

Svatební termíny civilních sňatků pro rok 2021

Svatební termíny civilních sňatků určuje matrika obecního úřadu ve Štěnovicích. Pro rok 2020 byly vypsány následující termíny:

19. června 2021
24. července 2021
21. srpna 2021

Svatební obřady se konají každou hodinu od 12:00 do 16:00 hod.

 


 

 

 

Co je třeba pro závaznou rezervaci termínu udělat?

Pakliže se rozhodnete říci si své ANO na nebílovském zámku, je pro závaznou rezervaci termínu nutné kontaktovat matriku obecního úřadu ve Štěnovicích. Zde vám poskytnou informace o dosud volných termínech a vámi vybraný termín (je-li volný) vám zarezervují.

Hned poté si termín rezervujte i u nás na zámku.

Správa zámku v Nebílovech nabízí uspořádání vašeho sňatku v zámecké kapli sv. Antonína nebo na zámeckém nádvoří. V případě nepřízně počasí se svatební obřad přesouvá z nádvoří do kaple. Zámecká kaple má kapacitu cca 70 míst, z toho 40 míst k sezení.
Sňatek je možné uzavřít civilní i církevní.

Civilní svatební obřad a veškeré formální náležitosti s ním spojené má na starost matrika obecního úřadu ve Štěnovicích. Nejpozději 1 měsíc před uzavřením sňatku je třeba se na tento úřad dostavit s vyplněným dotazníkem k uzavření manželství (ke stažení zde) a předložit potřebné doklady - platné občanské průkazy, rodné listy, u rozvedených snoubenců též pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství.

Církevní svatební obřad je potřeba předem domluvit s administrátorem farnosti P. Peterem Hermanovským (775 655 510) nebo s vámi zvoleným duchovním a poté se správou zámku. Na matrice obecního úřadu ve Štěnovicích je posléze nutné opatřit si žádost o vydání osvědčení pro uzavření platného manželství před orgánem církve (ke stažení zde) a předložit doklady stejné jako při uzavírání civilního sňatku.

       Matrika obecního úřadu ve Štěnovicích
       Vedoucí: Věra Slavíková
       telefon: 377 917 336
       fax: 377 916 003
       e-mail: matrika@stenovice.cz
    
       Adresa úřadu
       Čižická 133 
       332 09 Štěnovice
    
       Úřední hodiny

       Pondělí: 8:00 - 17:00 hod
       Středa: 8:00 - 17:00 hod
       Pauza na oběd: 11:30 - 12:30 hod

Hudební doprovod

Hudební doprovod na základě vámi vybraných skladeb během svatebního obřadu zajišťuje paní Iveta Valešová. Jedná se o živě interpretovanou hudbu formou hry na elektrické klávesy. Z níže přiloženého souboru Nabídka skladeb si vyberte jednu skladbu na příchod (v případě obřadu v kapli i na odchod) a nejlépe tři další skladby k vlastnímu obřadu (projev oddávajícího, přípitek, gratulace). Výběr vámi zvolených skladeb nám oznamte e-mailem na nebilovy@npu.cz nejpozději měsíc před konáním obřadu. Po včasné domluvě s varhanicí (nejpozději 2 měsíce před konáním obřadu) je v případě speciálního hudebního přání možné objednat i jiné skladby.  Budete-li mít zajištěný vlastní hudební doprovod, je nezbytné nás o této skutečnosti informovat. Úhrada částky za hudební doprovod ve výši 400,- Kč bude realizována na místě před konáním obřadu v hotovosti paní varhanici osobně.

Výběr skladeb

Nabidka hudby.pdf
PDF (571,88 KB)

Příjezd, parkování a příprava na obřad

Na místo obřadu se dostavte 10 minut před sjednaným začátkem, aby byl zajištěn hladký a bezproblémový průběh slavnosti a aby nebyly omezovány ostatní svatební skupiny. Ze stejného důvodu je třeba po uplynutí 1 hodiny zámek i parkoviště opustit.
Parkoviště ve správě obecního úřadu v Nebílovech s kapacitou přibližně 10 parkovacích míst se nachází přímo před zámkem. V případě jeho obsazení využijte jiná volná místa v obci. Pro svatební hosty je též k dispozici velké parkoviště na okraji obce ve směru od Plzně. Poplatek za parkování ve výši 500,- Kč, který správa zámku odvádí nebílovskému obecnímu úřadu, je již zahrnut ve vaší platbě.
Kaple sv. Antonína se nachází v přízemí levého křídla zadní budovy zámku - tedy za kašnou vlevo. Do místnosti pro matriku (kancelář správy zámku) vchází na pokyn matrikáře pouze snoubenci, rodiče obou snoubenců a svědkové. Ostatní hosté se seřadí okolo trávníku (v případě obřadu na nádvoří) či obsadí místa v kapli (v případě obřadu v kapli), přičemž první lavice ponechají volné pro rodiče ženicha a nevěsty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poplatek

Poplatek za pronájem prostoru za účelem uspořádání svatebního obřadu na zámku v Nebílovech činí 6.000,- Kč + 21% DPH, celkem tedy 7.260,- Kč.
Poplatek zahrnuje:
✓ pronájem prostoru určeného pro konání svatebního obřadu
✓ přípravu prostoru před obřadem a úklid prostoru po obřadu
✓ jednoduchou květinovou výzdobu obřadního stolu
✓ židle pro sezení předem domluveného počtu osob
Částku uhraďte nejpozději 2 měsíce před konáním obřadu bankovním převodem na účet číslo 300003-60039011/0710. Jako variabilní symbol použijte číslo vaší smlouvy bez J1 a do zprávy pro příjemce uveďte pro lepší identifikaci platby své příjmení a slovo "svatba".
Plaťte pouze již zarezervovaný a smlouvou potvrzený termín!
V případě nezaplacení poplatku do 60 dnů před termínem uzavření sňatku uvolňujeme vámi původně rezervovaný termín dalším zájemcům.

Mimořádné služby

Kočár tažený koňmi
I v roce 2021 nabízíme snoubencům možnost přijet na zámek kočárem taženým párem starokladrubských běloušů. Rovněž odjezd novomanželského páru ze zámku může být jako v pohádce. Koně stylově dokreslí romantiku vaší svatby a postarají se o nezapomenutelný zážitek.
Pro více informací nás kontaktujte e-mailem na nebilovy@npu.cz.

Fotografování v zámeckých interiérech
Stejně jako v letech uplynulých, i letos mají novomanželé možnost nechat se po uzavření sňatku vyfotografovat v našich bohatě zařízených interiérech, včetně nově zrestaurovaného tanečního sálu. Poplatek za tuto službu činí 500,- Kč a je třeba jej uhradit nejpozději v den konání obřadu v pokladně zámku.

Důležité upozornění

V zájmu vašem i v zájmu dalších snoubenců, jejichž obřad se bude konat bezprostředně po tom vašem, vás žádáme, abyste informovali své hosty, přátele a příbuzné, že se nacházejí v areálu kulturní památky, a tudíž zde (ani v interiéru, ani v exteriéru) není dovoleno používání pyrotechniky a házení rýže, konfet či jiných podobných předmětů.
Děkujeme vám za pochopení.