Rezervace

Informace pro skupinové zájezdy a školní výpravy

Komentovanou prohlídku zámeckých interiérů pro hromadné zájezdy, školní výpravy či skupiny čítající více než 15 osob je třeba z důvodu bezproblémové plynulosti návštěvnického provozu předem objednat. Termín prohlídky si včas rezervujte telefonicky na čísle 377 917 090 nebo e-mailem na adrese nebilovy@npu.cz.