Kulturní sezóna 2022

Transitus Irregularis | STROMOŘADÍ
3.5.2022 Projekt "Maison de Plaisance"

Maison de Plaisance | zámek Nebílovy 2022 | hudba

Maison de Plaisance je označení pro barokní zámek či letohrádek, typický pro dobu 18. století. Jedná se o ustálený stavební typ. Česky bychom mohli výraz přeložit jako dům potěšení, či dům radostí. Zámecká stavba, která měla reprezentační i rekreační charakter, svému majiteli i hostům sloužila k odpočinku i zábavě, byla současně galerií i muzeem, místem pro hudbu, tanec nebo hry. Maison de Plaisance jako součást promyšlené architektonické koncepce, obklopený zahradou, nabízející svým obyvatelům v intimitě venkova únik od starostí a všednodenností. To vše umocněno mimořádnou atmosférou a vybraným prostředím interiérů objektu.

Právě tak už 25 sezón nabízí zámek v Nebílovech ve správě Národního památkového ústavu azyl výjimečným hudebním výkonům a skvělým ukázkám současného výtvarného umění. Je centrem kulturního a společenského života jižního Plzeňska, výjimečnou scénou, prezentující barokní a klasicistní hudbu i jedinou galerií v regionu plzeňského venkova specializující se na současné české výtvarné umění. Z ruin postupně rekonstruovaný barokní zámek tak vědomě navazuje na primární účel, pro který byl v první třetině 18. století postaven. Zve k návštěvě milovníky umění bez ohledu na věk, gender, vyznání či politický názor, a snaží se jim připravit, dramaturgicky vyvážené menu v nejvyšší možné kvalitě.

V době, kdy se synonymem pro slovo kultura stalo slovo zábava, snažíme se vrátit hodnotám jejich původní význam. Projekt Maison de Plaisance chce nabídnout ve své hudební i výtvarné části posluchačům a návštěvníkům zámku dramaturgicky vyvážený program ve špičkové interpretaci. Projekt synergicky propojuje objekt zámku s jeho náplní resp. funkcí. Prostor není degradován na pouhou kulisu či muzeum, ale stává se integrální součástí kulturního zážitku. Bez hudby a obrazů je prostor prázdný, hluchý; jednotlivé koncerty i žánry lokalizujeme do adekvátních prostor objektu. Pompézní, malovaný taneční sál vyhoví stylu barokní opery, zatímco duchovní prostor uprázdněného kostela odpovídá monumentálnímu requiem. Jazzové koncerty s odkazy do baroku nachází paralely v dílech současného výtvarného umění, vystavovaného v zámecké galerii. Dramaturgie výstavního programu vychází z cílů prezentovat širokou škálu výtvarného projevu jak v jeho jednotlivých formách, tak v pestrosti současných protagonistů. Proto se zde pravidelně prezentují jak zavedení výtvarníci, působící na Plzeňsku, tak mladí absolventi nebo studenti uměleckých škol. Třešničkou sezónních dortů jsou výstavy špičkových představitelů současné české výtvarné scény.P R O G R A M :

ZAHAJOVACÍ KONCERT 25. ZÁMECKÉ SEZÓNY
Irena Troupová, Vít Aschenbrenner
2.4.2022 
 
Transitus Irregularis | STROMOŘADÍ
 3.5.2022 
 
Vilém Veverka Trio | MY OWN WAY
25.5.2022
 
 Bach Meets Jazz
14. 8. 2022 od 19:00 hodin
 
KATEŘINA ENGLICHOVÁ
JITKA HOSPROVÁ
MARTINA KOCIÁNOVÁ
30. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
11.9.2022       Collegium 1704 | Chiaroscuro veneziano
30. HAYDNOVY HUDEBNÍ SLAVNOSTI
6.10.2022 
 
 Ivan Audes Trio
19. 10. 2022
 
 Michael Haydn | Missa pro Defuncto
Orchestr Consortium musicum & Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
dirigent Vít Aschenbrenner
30.10.2022

 Nebílovské divadelní léto 2022

Letošní divadelní léto proběhne ve dnech 26. - 30. 8. 2022. Připraveno je celkem 5 divadelních představení.

Program:

26. 8. 2022 Vilém Dubnička - "Milion" Hynek Čermák & Vladimír Polívka


27. 8. 2022 Willi Russell - "Shirley Valentine“ Simona Stašová


28. 8. 2022 Marc Comoletti - "Miláček Anna" Martina Hudečková, David Prachař, Linda Rybová, Saša Rašilov, Petra Špalková


29. 8. 2022 Laurent Baffie - "Tik Tik" Tereza Kostková, Kristýna Frejová, Eva Josefíková, Míra Nosek, Josef Polášek, Václav Knop


30. 8. 2022 M.Doleželová, R.Vencl - "Ani za milion!" Jiří Langmajer, Adéla Gondíková