Připravované výstavy v roce 2023

Přehled výstav a vernisáží k daným výstavám, které se budou během roku 2023 realizovat v prostorách Gallery Tuwora zámku Nebílovy.

QUILT | JANA HAKLOVÁ
15. 4. (22. 4.) – 11. 6. 2023, vernisáž výstavy 15. nebo 22. 4. od 17:00 hodin.

Janu Haklovou (*1946) lákalo zpracování textilu už od raného mládí. Záhy se naučila šít na šlapacím šicím stroji, i osvojila si i další rukodělné textilní techniky. Mimo své civilní zaměstnání absolvovala Školský ústav uměleckých řemesel a poté se věnovala textilní tvorbě v ÚLUV. Mnohé textilní techniky po té rovněž vyučovala v různých kurzech. Na přelomu tisíciletí se potkala s patchworkem. Začala se mu intenzivně věnovat, sháněla informace, navštěvovala speciální kurzy a zahraniční výstavy. Od klasických quiltů záhy přešla ke tvorbě současných art quiltů. Aktivně se zapojila do organizování patchworkového dění v ČR, zejména v Bohemia patchwork klubu, Art quilt clubu Spoluorganizuje mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting a další, vč. mezinárodních projektů a výstav. Jana Haklová je členkou SAQA. Při tvorbě quiltů používá vlastnoručně barvené látky, které jsou pro ni inspirující. Ráda zkouší stále nové způsoby zpracování povrchu quiltů a těší se ze strojového či ručního quiltování, které dodá plochému topu nový rozměr. Pro 19. Carrefour Européen du Patchwork 2013 ve Francii připravila kolekci 24 současných quiltů.

NADĚŽDA ŠKARDOVÁ- KUBÁSKOVÁ
13. 6. – 23. 7. 2023, vernisáž výstavy 17. 6. od 18:00 hodin.

Rodačka z Moravských Bránic Naděžda Škardová – Kubásková (*1945) absolvovala svá středoškolská studia v Plzni. Výtvarný talent a zájem o umění ji přivedl na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studovala malířský obor u prof. A. Pelce a A. Fišárka. Studium ukončila v r. 1975, od té doby se soustavně věnuje grafické a malířské tvorbě, v níž převládá figurální tematika. Zastoupena je rovněž krajinomalba a zátiší, i tato témata však příznačně poznamenává lidská přítomnost. V r. 1986 nastoupila Naděžda Škardová jako odborná asistentka na katedru výtvarné výchovy PF v Plzni.
Výtvarný projev Naděždy Škardové je založen na monochromatickém barevném podání s harmonicky volenými barevnými akcenty a výraznou funkcí rukopisného malířského gesta, které nanáší barvu široce, v tenkých lazurních vrstvách. Transparentní charakter takto vrstveného malířského podání je pak základem barevné výstavby obrazu, v kompozici rytmicky členěného sumárními tvary motivů. Tato malba vytváří zvláštní prostorový kontext s neurčitými vztahy plochy a hloubky, do něhož jsou vepsány figurální a věcné prvky, charakterizované dynamickou kresebnou zkratkou. Práce Naděždy Škardové se obracejí k vrstevnatým vztahům člověka a světa, zabývají se sférou mezilidské komunikace, s výraznou ženskou empatií tematizují určitý zvnitřněný intimní rozhovor jedince s jeho bezprostředním žitým světem. Naděžda Škardová žije a tvoří na statku nedaleko Štěnovic u Plzně.

RUDOLF RIEDLBAUCH
25.7. – 31.10. 2023, instalace 24.7. vernisáž výstavy 27.7. od 18:00 hodin.

Rudolf Riedlbauch (*1944), rodák z Dýšiny u Plzně, je významným českým malířem tvořícím a žijícím již více než 35 let v Praze 2 na Vinohradech. Od dětství se u něj projevoval výrazný hudební, ale zejména výtvarný talent. V roce 1962 nastoupil na Akademii výtvarných umění v Praze, kde studoval na speciální figurální a krajinářské škole profesora Františka Jiroudka. Inspiračními zdroji jeho tvorby bývá příroda a hudba, kterou se zabýval nejen on, ale i jeho sourozenci, špičkoví hudební umělci. Charakteristickým rysem jeho malby je rozkládání tvarů do menších, jakoby kaleidoskopických ploch. Významným zdrojem inspirací Riedlbauchovy tvorby příroda. Toto téma nabylo na rozsahu zvláště po té, kdy si vybudoval svůj mimopražský ateliér ve staré chalupě poblíž jihočeské Blatné. A tak nejen krajinné scenérie, ale také zrcadla vodních ploch tamějších rybníků, jednotlivé solitéry stromů či květiny nacházíme na jeho rozměrných plátnech i na nástěnných malbách. Významnou část výtvarníkovy tvorby tvoří realizace v architektuře. K těm nejznámějším patří jistě velká luneta ve vstupním prostoru Poslanecké sněmovny parlamentu ČR. Experimentoval také v práci se sklem. Jeho půvabné malby ve skle, vitráže a vázy zanechávají silné dojmy tak, jako celá jeho tvorba. Příležitostně se věnoval i ilustraci knih a povídek v časopisech. Zatím poslední velká výstava Rudolfa Riedlbaucha proběhla péčí ředitele divadla J. K. Tyla v Plzni doc. Martina Otavy v nové budově plzeňské scény.

Rychlý kontakt
Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.