Naděžda Škardová - Výběr z tvorby

Výstava prací ak. mal. doc. Naděždy Škardové obsahuje v ohlédnutí na celoživotní tvorbu především díla, v nichž se autorka zaměřuje ve figurální tématice na vazby člověka v různých obecně lidských i v psychických osobních situacích. V části své tvorby vychází z tradic křesťanské kultury, takže nalezneme např. obrazy s biblickými motivy a dalšími podobenstvími. Nikdy však v těchto tématech, ale v podstatě v celé své tvorbě, nenabízí myšlenky prvoplánové, hledá vždy širší významy. To je zřetelné z jiných děl, kde ve volných celcích svá naléhavá poselství řeší. Patří sem např. obrazy Chronos, Člověk a jeho stín, Člověk a jeho pes, ale i Sen, Hvězdy, Blázni, Dítě aj. Nepostrádáme ani její další práce s vazbami na přírodu, tedy prostředí, v němž člověk žije. Má ji ráda a dovede ve svém díle ocenit právě tyto elementární potřeby každého živého tvora, člověka, ale i psů, koček, ptáků….

                Malířka Naděžda Škardová si pro svá díla, kresby, malby, ale i grafiku, ilustrace či keramiku vytvořila nezaměnitelný rukopis, kde zaujmou uměřená barevnost inklinující spíše k teplé škále, i tvarová střídmost. Také linie jednoduchých, křehkých tvarů svědčí o potřebě vyjádřit naléhavá sdělení. Setkáváme se tak se symbolickými parabolami, čistotou i upřímností vyjádření a tichem, které násobí vnitřní napětí zobrazovaného tématu.

                Autorka dlouhodobě pracovala na katedře výtvarné kultury Pedagogické fakulty ZČU, kde působila jako docentka pro obor malby a kresby. Hluboce ovlivnila mnoho svých studentů osobním příkladem a svou vlastní náročnou uměleckou prací. Z profesního hlediska jí cenné zkušenosti jistě přinesla i dřívější výtvarná práce v anatomickém ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni.

        Akademická malířka Naděžda Škardová náleží k významným autorům českého soudobého výtvarného umění, její práce byly představeny na řadě výstav v Česku i v zahraničí, díla jsou zastoupena v galerijních fondech. Vystudovala AVU v Praze, ateliér Antonína Pelce a Aloise Fišárka.

Žije a tvoří na jižním Plzeňsku.