Focení a natáčení návštěvníky

  1. V exteriéru kulturní památky státního zámku Nebílovy  je návštěvníkům umožněno focení a natáčení pro vlastní potřebu; s respektem a ochranou soukromí ostatních návštěvníků. Fotografování a natáčení pomocí dronu není povoleno.
  2. Focení a natáčení v interiérechpamátkového objektu je zakázáno s výjimkou místností, které návštěvníkům specifikuje průvodce na začátku každé prohlídky, a to pouze za předpokladu, že návštěvník neomezuje ostatní návštěvníky a návštěvnický provoz objektu. Fotit průvodce (zaměstnance objektu) je zakázáno, je zakázáno jakékoliv natáčení prohlídky.
  3. Focení a natáčení návštěvníky pro veřejnou prezentaci a focení a natáčení komerční je nutno domluvit předem, písemnou formou se správou objektu s určením data případného focení/natáčení a dalšími podrobnostmi. Žádosti o focení/natáčení zasílejte na: nebilovy@npu.cz.
  4. Focení, filmování a pořizování jiné dokumentace pro vědecké, dokumentační a další nekomerční účely povoluje Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích na základě písemné žádosti: ups.budejovice.pr@npu.cz.

Upozornění pro návštěvníky:

V případě, že je v areálu objektu či přímo v objektu pořádána kulturní nebo jiná veřejnosti přístupná akce, bere návštěvník účastí na této akci na vědomí a je srozuměn s tím, že v průběhu akce může být pořizována její fotodokumentace/videodokumentace. Tato dokumentace bude využita výhradně k naplnění oprávněných zájmů Národního památkového ústavu (též jen „NPÚ“) pro účely propagace akce, informování o akci apod. na webu, sociálních sítích, tiskovinách apod. Fotodokumentace/videodokumentace bude pořizována zejména tak, aby zachycovala průběh akce jako celku, nikoliv konkrétní jednotlivce. Pokud má návštěvník vůči tomuto jakékoliv výhrady, může se obrátit na pořadatele akce. NPÚ získané osobní údaje vždy chrání před zneužitím a zpracovává je v souladu s aktuální legislativou. Informace o ochraně osobních údajů včetně poučení o právech návštěvníka je na webových stránkách NPÚ www.npu.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Rychlý kontakt

Nevíte si rady? Nevadí, ozvěte se nám, rádi vám poradíme.

Milan Fiala

  • správce objektu - kastelán
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 377 917 090, 606 666 428
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Nebílovy 1 33204
V NPÚ nastoupil 2. dubna 1991 na pozici kastelána státního zámku Valeč. Od roku 1996 pracuje jako kastelán státního zámku Nebílovy. V obou případech se zaměřil zejména na vlastní záchranu památkových objektů, které se nacházely v havarijním stavu. Na zámku v Nebílovech se snaží o zapojení postupně rekonstruované, nepříliš známé památky do kulturního života regionu, spolupořádá divadelní přehlídky, hudební festivaly, organizuje výstavy výtvarného umění. Působil jako starosta ve Valči, je předsedou České společnosti Josepha Haydna a ředitelem mezinárodního festivalu Haydnovy hudební slavnosti.
9407842C-D2AF-4D98-8BF6-8A7FBD413D45

Hana Šišková

  • PR pracovník
  • BE8524BE-6F17-4546-AA87-2998DE46E495 774 590 589
46F7E700-59DD-49E2-B445-AA370B18658A ÚPS v Českých Budějovicích
1/, Nebílovy 1 33204