Harmony in the Stitches - Eva Bovoli, Jana Haklová, Monika Tilschová

Dne 1. 4. 2023 od 15:00 hodin jste srdečně zváni na vernisáž výstavy "Harmony in the Stitches" -

Eva Bovoli, Jana Haklová, Monika Tilschová.

 

Úvodní slovo pronese Mgr. Jana Lálová.

Hudební doprovod: harfa Dana Suchanová a Dilfuza Achilova

                                       housle Martin Kos.