Popínavá růže Marietta Silva Tarouca

Na nádvoří zámku rozkvetla krásná popínavá růže Marietta Silva Tarouca se zajímavě utvářeným růžovým květem s prázdným středem. Sortu vyšlechtil v roce 1925 František Zeman, tehdejší inspektor Spolkové dendrologické zahrady. Růži pojmenoval po manželce vynikajícího dendrologa a zakladatele průhonické zahrady hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy, Marii Antonii roz. komtesy Nostic Rieneck. Jednu z nejkrásnějších a ve své době také nejbohatších nevěst v Rakousku - Uhersku portrétoval i slavný Václav Brožík.