Vernisáž k výstavě Jakub Stretti - Na vlně ticha

Vernisáž k výstavě Jakub Stretti - Na vlně ticha

Vernisáž proběhne dne 12. 8. 2020 od 18:00 hodin v galerii zadního křídla zámku Nebílovy.

Jakub Stretti vystaví v nebílovské Tuwora Gallery tematický průřez svou tvorbou od absolutoria AVU až po současnost.

Na vlně ticha | výtvarná tvorba ve světě, který stále mluví

JAKUB STRETTI (30. 8. 1967) je současný český malíř.

Po absolvování (1986)  Střední odborné školy výtvarné (Hollarovo náměstí, Praha) pokračoval studiem krajinomalby na Akademii výtvarných umění v Praze (1987 – 1994) v ateliéru profesora Františka Hodonského a profesora Karla Malicha. V průběhu studia absolvoval roční studijní stáž na École nationale d´Art v Cergy Pontoise ve Francii.

Inspiraci nachází všude kolem sebe. Obraz považuje za dokončený ve chvíli, kdy napětí mezi barvami a liniemi je vybalancované. A všechny tyto impulsy podporují účinek obrazu. Nemluvě o impulsech lidským okem neviditelných. „Podstatnou součástí vizuální řeči Jakuba Strettiho je výrazový potenciál barvy. Často se zdá, že jeho obrazy jsou stavěné z barvy samé, oproštěné od popisné či perspektivní funkce a podněcující smysly jako plně svébytný jev……..Jakub Stretti se ve své tvorbě věnuje sféře, v níž jsou překonávána zažitá pojetí o krajině či figuře. Při neustálém zpochybňování hranic předmětnosti a nepředmětnosti přetavuje barvu, energii a strukturu do výrazově autonomních představ, odrážejících rytmickou cykličnost lidského života, přírody a kosmu.“ Richard Drury, historik umění.