Ani v zimě nezahálíme a jaké práce nás čekají v roce 2021

V zimě zámky nespí. Ač jsou touto skutečností pořád ještě někteří návštěvníci překvapeni, zámek ani jeho zaměstnanci v zimě nespí. Pravidelná údržba památky je ta nejdůležitější věc při správě svěřeného majetku a její zanedbání či podcenění pak musí být sanováno velkými jednorázovými finančními injekcemi, které bývají pro organismus objektu velmi bolestné a často se neobejdou bez ztrát

Největší akcí v následujících dvou letech bude celková obnova barokního parteru zámecké zahrady, která v sobě zahrnuje kromě rekonstrukce „zahradnické“ části i obnovu původních infrastruktur, rekonstrukci rozměrné fontány, stavbu nového pavilónu, obnovu ohradních zdí a vybudování podzemních retenčních nádrží na spodní i dešťovou vodu. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatelskou firmu, která bude schopna dostát náročným požadavkům projektu i termínu.

Velký objem údržbových prací, ale i stavební obnovy jsme zvyklí si v Nebílovech zajišťovat vlastními silami, chcete-li svépomocí. A tak v současné době probíhá v prostorách galerie obnova spárování keramických dlažeb v klenuté chodbě v přízemí zadního křídla jsme několik týdnů čistili zdivo od nesoudržných omítek, abychom mohli na jaře začít s jejich rekonstrukcí. Těsně před Vánocemi byla dokončena i oprava (doplnění) zadláždění žulovými deskami tamtéž. Hodně času a v zimě i energie spotřebuje pravidelné čištění rozlehlých půdních prostor. Před koncem roku zde provedla odborná firma výměnu některých vyhnilých trámů a opravu úžlabí, ale stav střech nad předním křídlem už volá po generální opravě.

V pokoji předního křídla, který je součástí prohlídkové trasy, byly odkryté nástěnné malby z konce 18. století a nyní probíhá jejich postupné restaurování.

A tak jediným místem, kde je v současné době naprostý klid, je zámecká zahrada, která pod sněhovou peřinou nabírá síly do vegetačního období, aby na začátku dubna přivítala návštěvníky paletou sasanek, podléšek, orsejů a křivatců, které zde rozkvetou pod ještě opatrně rašícími lípami.