Naučná stezka NEBÍLOVY

Okružní naučná stezka má délku 5,7 km. Začíná u barokního zámku v Nebílovech a má celkem 6 zastavení s informačními tabulemi.

Související památky

Naučná stezka Nebílovy vede okolo stejnojmenné obce přibližně 15 km jižně od Plzně. Stezka má délku 5,7 km a je zaměřena na historii a také faunu a flóru Nebílov a jejich okolí.
Výchozím bodem naučné stezky je prostor u kaple před zámkem Nebílovy. Odtud pokračujte z kopce dolů a za obcí dále do mírného svahu k druhé zastávce, kterou je osada Prusiny. Osada leží v místě někdejšího sídliště slovanské kultury, byly zde nalezeny tři objekty mohylové kultury ze střední doby bronzové. V osadě se dnes nachází kostel s bývalou školou a hřbitov. První zmínka o kostele sv. Jakuba Většího, který je dominantou zdejší krajiny, pochází z roku 1366. Současná stavba pochází z roku 1722 a na jejím vzniku se podílel významný český barokní architekt František Maxmilián Kaňka. V bývalé škole dnes sídlí terénní stanice občanského sdružení Ametyst.
Třetí zastavení se nazývá Nejsvětější Trojice. Jedná se o sloup se sochou Nejsvětější Trojice pocházející zhruba z poloviny 18. století, kdy jej zde nechal postavit hrabě Heřman Czernin z Chudenic na památku události, o níž pojednává následující pověst:
Hrabě si jednoho dne vyjel koňským spřežením ze šťáhlavského zámku přes Chválenice do Nebílov. V polích, asi kilometr před Nebílovy, přeskočila cestu před koňmi vysoká zvěř, spřežení se splašilo a po nerovné cestě letělo přes Nebílovy dál k Předenicím. Oba kočí vypadli z kozlíku a koně neměl kdo zadržet. Hrabě v kočáře nepřestával prosit Boha o pomoc. Na rozcestí z Prusin do Předenic tenkrát u cesty stával dřevěný kříž, a právě zde se koně náhle vzepjali a zůstali nehnutě stát. Na smrt vyděšený hrabě se chytil levou rukou kříže a na důkaz svého zázračného zachránění nechal po této příhodě vystavět u Nebílov dva pomníky - jeden v místech, kde se koně splašili, a druhý na rozcestí, kde byl ušetřen Heřmanův život.
Dalšími zastaveními na trase jsou Beštojc kříž na křižovatce cest do Čižic a Nebílovského Borku a kaple sv. Barbory, která byla postavena v roce 1859 nad pramenem "zázračné" vody.
Naučná stezka končí na Rajči. Na tomto místě se dozvíte něco o historii i současnosti Nebílov a také o nebílovských sadech, kde se pěstují jabloně, švestky a další ovocné stromy. Nebílovy jsou známy jako sadařská obec, pěstování jádrového a peckového ovoce zde má dlouholetou tradici.